หน้าที่การงาน

Last updated: 20 ม.ค. 2559  | 

หน้าที่การงาน

พ.ศ. ๒๔๘๙    สอบได้นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. ๒๔๙๗    สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

พ.ศ. ๒๔๙๒    เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม 

พ.ศ. ๒๔๙๔    เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง 

พ.ศ. ๒๔๙๖    เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง 

พ.ศ. ๒๔๙๗    ไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคีติ ณ ประเทศพม่า 

พ.ศ. ๒๔๙๘    เป็นกรรมการพิเศษ แผนกตรวจสำนวนแปลพระวินัยปิฎก ฉบับปี ๒๕๐๐ 

พ.ศ. ๒๔๙๙    เป็นกรรมการนำข้อสอบไปเปิดสอบเป็นอาจารย์สอนภาษาบาลี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๐    ไปประชุมร่วมอรรถสังคายนา ณ ประเทศพม่าเป็นหัวหน้าแผนกบาลี - ธรรม - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นอาจารย์สอนพระสูตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นประธานหัวหน้าแผนกคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๑    เป็นกรรมการจัดทำนิตยสารพุทธจักร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการนำข้อสอบไปเปิดสอบ เป็นกรรมการอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการเผยแพร่ศีลธรรม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๒    เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหัวหน้าแผนกธรรมวิจัย มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๔    เป็นกรรมการหน่วยวิจัย จัดทำนามานุกรมของคณะสงฆ์โดยกรมศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๐๕    เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปดูการศาสนาและเพื่อศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง 

พ.ศ. ๒๕๐๖    เป็นอนุกรรมการวัฒนธรรมทางจิต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการต้อนรับสมณทูต จากไต้หวัน เป็นอนุกรรมการมหาเถรสมาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๗    เป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๙เป็นหัวหน้าอำนวยการพระธรรมทูต สายที่ ๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๘    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

พ.ศ. ๒๕๑๐    เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสังเกตการณ์ การศึกษาพระพุทธศาสนา ที่ประเทศลาว ศรีลังกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง ในความอุปถัมภ์ของ พ.ศ.ล. 

พ.ศ. ๒๕๑๒    เป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นกรรมการพระธรรมจาริก กรมประชาสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๑๓    เป็นกรรมการร่างหลักสูตร ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 

พ.ศ. ๒๕๑๔    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 

พ.ศ. ๒๕๑๕    ไปสังเกตุการณ์การศึกษาทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

พ.ศ. ๒๕๑๖    เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๔    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๕    เป็นรองประธานสภาสงฆ์แห่งโลก 

พ.ศ. ๒๕๒๘    เป็นประธานกรรมาธิการสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชำระพระไตรปิฎก ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พ.ศ. ๒๕๓๒    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานคณะกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๔    เป็นประธานกรรมการจัดการชำระและพิมพ์อรรถกถา พระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

นอกจากนี้

- เป็นประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.พ.)

- เป็นเป็นกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม

- เป็นอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

- เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต

พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และอุบัติภัย

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 


สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๑    เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีสุทธิพงศ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕    เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี 

พ.ศ. ๒๕๐๗    เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๔    เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๖    เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๓    เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้