สกู๊ปข่าว #โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

Last updated: 28 มิ.ย. 2559  | 

สกู๊ปข่าว #โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

อีกหนึ่งสื่อที่ช่วยสื่อสารความดี นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2559 หน้า "พระเครื่อง" ได้เสนอ สกู๊ปข่าว #โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ
...

โครงการ "พระวิทยากรกระบวนธรรม" ปี ๒๕๕๙

จากความสำเร็จของการอบรมพระวิทยากรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่โครงการวิทยากรกระบวนการพัฒนางานกระบวนธรรม เพื่อสร้างพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาแบบกลุ่ม ต่อมา ได้พัฒนาไปสู่โครงการวิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรมนำยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุ ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (knowledge) ด้านทัศนคติ (attitude) ด้านทักษะ (skill) และด้านประสบการณ์ (experience) ในการใช้สื่อเผยแผ่ธรรม จนมาถึงโครงการพระนักเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการเขียนงานทางพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ เช่น บทความ ความเรียงสกรุ๊ปข่าว เป็นต้น จัดอบรมโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ และมีเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมว่า ต้องการให้จัดอีก และเพิ่มเวลาอบรม รวมถึงอยากให้เพิ่มทักษะด้านอื่นๆ บ้าง


ฉะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง.คุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ จึงได้รวมรวมทักษะทั้งหมดที่เคยอบรมมาจัดโครงการ "วิทยากรกระบวนธรรม" ขึ้น เพื่อเพื่อมุ่งพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาทุกด้าน ทั้งด้านทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนาด้านการพูด บรรยาย เทศน์ ปาฐถาธรรม แสดงธรรม อธิบายธรรมต่อสาธารณะชน ด้านการใช้สื่อ สร้างสื่อ เพื่อการสื่อสารธรรม และด้านการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนความเรียง บทความ บทความกึ่งวิชาการ สารคดี สกู๊ปข่าว เป็นต้น โดยในการอบรมนี้ทางกลุ่มได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ เพื่อมาเข้าอบรมที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้คัดสรรทั้งพระวิทยากรและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมาร่วมแบ่งปัน
เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย


๑. เนื้อหาหลักสูตรที่ทำการอบรมทักษะด้านการอบรมเชิงจิตวิทยาแบบพระพุทธศาสนา เป็นการทบทวนและขยายต่อการอบรมในแต่ละส่วนที่พระวิทยากรกระบวนธรรม จะได้เรียนรู้หลักการจัดการการฝึกอบรมตามลักษณะการอบรมแบบกลุ่มตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดทั้งวิธีการทำงานในลักษณะกลุ่มและการแก้ปัญหา การขยายและสรุปกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมะ


๒. ทักษะด้านการสื่อสาร ฝึกการพูดและการบรรยายโดยเน้นไปที่การรักษาคำสอนในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นอาศัยการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการสร้างสื่อ การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อทางธรรมะอย่างสร้างสรรค์
๓. ทักษะด้านการเขียน ฝึกการอ่าน คิด ตีความ และลงมือเขียนงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นที่การเขียนแบบความเรียง เขียนบทความ การเขียนสกู๊ปข่าว
จัดทำโครงการปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ เพื่อมุ่งพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หลังจากผ่านหลักสูตรวิทยากรกระบวนธรรม ตามเนื้อหาที่วางไว้แล้ว พระวิทยากรที่เข้าอบรมทุกรูป จะได้เดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพื่อซึมซับจิตวิญญาณผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา
พระวิทยากร จะได้เห็นภาพความรุ่งเรือง และล่มสลายไปของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิ และเรียนรู้การทำงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศที่ทุ่มเทเสียสละไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิ จากพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล


เมื่อจบโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่า เราจะได้พระวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่แทบจะทุกด้าน ดังที่พระวิจิตรธรรมภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้ปรารภถึงความตั้งใจในการออกแบบหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ว่า

"ด้วยหลักสูตรนี้ จะทำให้พระวิทยากรรุ่นใหม่ มีชำนาญในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านอบรม บรรยาย สื่อ และการเขียน เราจะติดอาวุธแห่งปัญญาให้ท่านเหล่านั้น พร้อมที่จะทำงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป"

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้