อานิสงส์ การสาธยายพระไตรปิฎก

Last updated: 19 ม.ค. 2559  | 

อานิสงส์ การสาธยายพระไตรปิฎก

อานิสงส์ การสาธยายพระไตรปิฎก

อานิสงส์ สำหรับผู้ได้สาธยายพระไตรปิฎก

หมายเหตุ : หมวดข่าววัดสระเกศ

     ในฐานะที่ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ และมีคัมภีร์ที่สำคัญ ซึ่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระไตรปิฎกมีจำนวนถึง 84,000พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎกจึงเป็นเสมือนกุญแจที่พุทธศาสนิกชน จะเปิดประตูเข้าสู่หัวใจแห่งหลักธรรมคำสั่งสอนได้ตามอุปนิสัย และสติปัญญาของแต่ละบุคคล

     วัดสระเกศ จึงจัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกขึ้นตลอดพรรษา 3 เดือน เปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดสาธยายพระไตรปิฏกณ ศาลาพระธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นภูเขาทองอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ระหว่างเวลา 17.00 น. –20.00 น. ทุกวัน

การสาธยายพระไตรปิฎก มีอานิสงฆ์ ดังต่อไปนี้

๒. เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สอนให้บุคคลนั้น ดำรงชีวิตด้วยความถูกต้อง และได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล การพูดก็ดี สุขภาพจิตก็ดี มีจิตใจที่ผ่องใส เมื่อจิตใจผ่องใส ความคิดก็ดี ความจำก็ดี

๓. สามารถสัมผัสถึงรสของพระธรรมนั้น มีความอิ่มในรสของพระธรรม เมื่อคนเราได้ลิ้มรส ของพระธรรมแล้ว จะทำให้ร่างกายผ่องใส ทั้งภายในและภายนอก ทั้งจะเป็นการช่วยรักษาโรคได้อีกวิธี

๕. ทำให้มีสภาพที่ผ่องใส ทั้งภายในและภายนอก กายที่เบา ไม่เชื่องช้า เลือดลมในตัวเรา ที่เรียกว่า ธาตุ ๔ นั้น ก็จะสมบูรณ์

๖. สามารถเข้าถึงความเป็นผู้มีใจที่วิเศษอันยิ่ง ใจดี ใจผ่องใส ใจเบิกบาน จิตใจเป็นกุศล ก็สามารถบรรลุคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ ในที่สุด

๗. พระไตรปิฏก ถือว่าเป็นครู-อาจารย์ ที่วิเศษอันยิ่ง คือ ผู้สอนให้ผู้สาธยาย ได้รู้และเข้าใจว่า สิ่งใด เป็นกุศล คุณงามความดี หรือเป็นสิ่งที่เป็นอกุศล อันไม่พึงปฏิบัติ

๘. พระไตรปิฏก ถือว่าเป็นบิดา-มารดา ที่วิเศษอันยิ่ง พ่อแม่ไม่ได้หวังค่าตอบแทนจากลูกฉันใด การสาธยายพระไตรปิฎก ก็ฉันนั้น คือ เป็นผู้แนะนำให้ผู้สาธยาย ได้รู้ทุกอย่างที่เรายังไม่เคยรู้ นำทางให้เราเข้าถึงความเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ แล้วแต่ทางดำเนินชีวิต อันทำให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพาน

๙. พระไตรปิฏก ถือว่า เป็นมิตร และเข็มทิศ ที่วิเศษอันยิ่ง เมื่อบุคคลได้สาธยาย ก็จะมีแต่มิตร นำทางไปสู่สิ่งที่ดี นำชีวิตไปสู่ความสุข ทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคม ที่ดี นำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

๑๐. ผู้สาธยายพระไตรปิฎกแล้ว สามารถแก้กรรมเก่า ที่ว่า “กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้” กรรมปัจจุบันจะช่วยได้ เหมือนอย่าง พระพุทธองค์ ตรัสแก่นางโรหหิณีว่า “เธอจงจำไว้ กรรมที่ทำด้วยเจตนา ไม่ว่าดี หรือชั่ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้น ไม่มีพรหม เทพ องค์ใด จะช่วยลบล้างกรรมนั้นได้ เธอจงช่วยตนเอง ด้วยการสวดมนต์ ภาวนา สาธยายพระไตรปิฏก แผ่เมตตา ผลแห่งบุญ อันเป็นกรรมปัจจุบัน จะช่วยเธอได้”


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้