นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ร่วมฉลอง 100 ปี วัดอานันทเมตายาราม และการประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป

Last updated: 20 พ.ค. 2561  | 

นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ร่วมฉลอง 100 ปี วัดอานันทเมตายาราม และการประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป

นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ร่วมฉลอง 100 ปี วัดอานันทเมตายาราม และการประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์ โดยพระพรหมสิทธิเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างประเทศจาก 4 ทวีปเข้ารวมจำนวน 470 รูป

 

 

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นการประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป (Conference Thai Overseas Going Dhammaduta Bhikkhus in Four Continents) ณ ห้องประชุมของโรงแรม PARK ROYAL ประเทศสิงคโปร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๐-๑๗.๐๐ น.

โดยท่านได้กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุมว่า ขอชื่นชมในการทุ่มเทเสียสละ ในการทำงานของพระธรรมทูตทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง ที่มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ถือเป็นการประชุมพระธรรมทูต ๔ ทวีป เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมมือกันวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เป็นการวางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ในยุคดิจิตัล ๔.๐ อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าของพระธรรมทูตจนเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกขึ้น จึงขอชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

ขอฝากว่าการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน มิใช่เป็นกันง่ายๆ ทั้งการกิน การอยู่ ความเป็นไป ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ ทำอย่างไรจะให้หน่วยราชการ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเรา และมองเราด้วยความเป็นมิตร ให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างปัญหาให้ใคร ด้วยวินัยที่เรามี ความดีความเสียสละที่เราทำ กับภูมิธรรมที่เป็นรากฐาน ก็จะให้งานพระธรรมทูตเด่นขึ้น และควรมีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว จัดทำหลักสูตรเผยแผ่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างนี้เป็นต้น

 

โดยประธานในที่ประชุม พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขานุการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ ปรารภเหตุการก่อตั้งวัดอานันทเมตยาราม ครบ ๑๐๐ ปี ให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ อันแสดงถึงความเข้มแข็ง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ พระเทพสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ มีอายุครบ ๙๐ ปี จึงได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชวัด และทำบุญอายุวัฒนมงคล

ที่ประชุมได้เสนอจัดตั้ง องค์การพระธรรมทูตโลก “World Buddhist Dhammaduta Organization (WBDO)” เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก กำหนดนโยบายการสอนพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพระธรรมทูตโลก ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติ สร้างศาสนิกสัมพันธ์กับนานาศาสนา เป็นตัวแทนขององค์กรชาวพุทธและพุทธศาสนาในเวทีนานาชาติ และทำหน้าที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวกับการเมือง

 

ในการนี้ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตประต่างประเทศ โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และ(ร่าง) หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

๑.(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑.เสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๒.การพัฒนาพระภิกษุสงฆ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ๓.การกำกับดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงานและศาสนกิจของพระธรรมทูต และวัดในต่างประเทศ ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์สาธารณะของพระธรรมทูตในต่างประเทศ
๒.(ร่าง) หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ๑.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ

ในท้ายของการประชุม ประธานองค์กรพระธรรมทูต ๔ ทวีป ได้แสดงความคิดเห็น และพิธีการประกาศปฏิญญาสิงคโปร์ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร


เรียบเรียงโดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้