พระพรหมสิทธิ เยือนมหาวิทยาลัยลีดส์อย่างเป็นทางการ

Last updated: 3 พ.ย. 2559  | 

พระพรหมสิทธิ เยือนมหาวิทยาลัยลีดส์อย่างเป็นทางการ

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เยือนมหาวิทยาลัยลีดส์อย่างเป็นทางการ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และทำความตกลงร่วมมือกัน กำหนดให้มีตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ “อุปเสโณ” การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “อุปเสโณ” และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างคณะสงฆ์ไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย


วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ ณ ห้องรับรองของมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร
คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) นำโดยอธิการบดี เซอร์ อลัน แลงแลนด์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยลีดส์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และทำความตกลงร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร

ในการกำหนดให้มีตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ “อุปเสโณ” การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “อุปเสโณ” และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างคณะสงฆ์ไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการนำพระพุทธศาสนาอันเป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติ

และเป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่โลก โดยมีวัดพุทธาราม ลีดส์ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ เป็นวัดต้นแบบ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต เชื่อมโยงการศึกษาและการสื่อสาร ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ทั้งไทยและอังกฤษ โดยการนำของพระครูสิริธรรมประทีป (วัฒนา ยสวฑฺฒโน) เจ้าอาวาส


ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้อัญเชิญฉายา “อุปเสโณ” ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นมงคลนามแห่งตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่ออนุสรณ์ถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเจ้าประคุณสมเด็จพระอุปัชฌาย์ ในการบุกเบิกงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ วางแนวทางจนสำเร็จเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก


สำหรับมหาวิทยาลัยลีดส์ เป็นมหาวิทยาลัย Top 20 ของสหราชอาณาจักร Top 100 ของโลก (QS 2016) เพิ่งได้รับรางวัล University of the Year 2017 จาก The Times และเป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยแห่งสหราชอาณาจักร ที่มีการเรียนการสอนวิชาไทยศึกษาและภาษาไทย (อีกแห่งคือ SOAS University of London) ซึ่งริเริ่มดำเนินการในปี 2004 โดย ดร.มาร์ติน เซเกอร์ ผู้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้านไทยศึกษา และเป็นผู้ประสานหลักของทางมหาวิทยาลัยในการดำเนินการทำความตกลงร่วมมือกันครั้งนี้ ร่วมกับพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ประสานหลักของทางสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และวัดพุทธาราม ลีดส์


บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยความตกลงร่วมมือกัน จะดำเนินไปทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในลักษณะไตรภาคีระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทย มหาวิทยาลัยลีดส์ และวัดพุทธาราม ลีดส์ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งในระดับชุมชน พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ได้ประสานอาจารย์อัจราวรรณ เซเกอร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทยแห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย แก่ลูกหลานชาวไทยแล้ว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสาจากคณะผู้ปกครองและนักศึกษาชาวไทยของมหาวิทยาลัยลีดส์มาเป็นผู้ช่วยสอน นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่พระธรรมทูตไทยและชุมชนชาวไทย

ในช่วงเย็นวันธรรมดา โดยจิตอาสาของนักศึกษาต่างชาติที่เรียนวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยลีดส์ เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ที่มีเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากชุมชน และจะได้รับการขยายผลต่อไปในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านประชาคมวิชาการ หลังการพูดคุยเพื่อตกลงร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการสืบสานปณิธาน “เย็นหิมะในรอยธรรม” ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้บุกเบิกให้เกิดปรากฏการณ์ดอกบัวบานทางทิศตะวันตก โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ นำคณะพระธรรมทูตมุ่งมั่นดำเนินตามปฏิปทา และปฏิบัติบูชาถวายองค์ท่าน


หมายเหตุ : คณะจากประเทศไทย มีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้นำ ติดตามด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ อาทิ พระศรีคุณาภรณ์ และพระวิสุทธิศาสนวิเทศ ร่วมกับคณะแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

คณะจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประกอบด้วย เซอร์ อลัน แลงแลนด์ อธิการบดี, ศาสตราจารย์ ดร.แฟรงค์ ฟินลี่ย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์, ดร.แมททิว เทรเฮิร์น หัวหน้าสคูลแห่งภาษา วัฒนธรรม และสังคม, ศาสตราจารย์ ดร. มาร์ค วิลเลี่ยมส์ หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกศึกษา, นางซาร่าห์ ดิสนี่ย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ, รองศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน เซเกอร์ ผู้ก่อตั้งวิชาไทยศึกษา และอาจารย์อัจราวรรณ เซเกอร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย
คณะจากวัดพุทธาราม ลีดส์ นำโดยพระครูสิริธรรมประทีป (วัฒน ยสวฑฺฒโน) เจ้าอาวาส ร่วมด้วยคณะสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติจากชุมชนชาวไทยโดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศ
ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม ลีดส์: รายงาน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้