เสด็จสู่สวรรคาลัย ‘ฐากร-พนม-สมยศ’ ร่วมถวายความอาลัย

Last updated: 16 ต.ค. 2559  | 

เสด็จสู่สวรรคาลัย ‘ฐากร-พนม-สมยศ’ ร่วมถวายความอาลัย

เสด็จสู่สวรรคาลัย ‘ฐากร-พนม-สมยศ’ ร่วมถวายความอาลัย


ความสูญเสียยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อถวายความอาลัยสุดซึ้ง ทุกภาคส่วนพร้อมใจกำหนดข้อปฏิบัติอันสมควรในวาระแห่งความวิปโยคนี้


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีคำถวายอาลัยว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ สวรรคต นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้จงตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ดำรงอยู่ในพระบรมราโชวาท ขอให้จงสำรวมกัลยาณจิต อุทิศกัลยาณผล ที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไป น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยด้วยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) วาระพิเศษ ที่ประชุมมีมติออกประกาศให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการ 1.จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมรูป/พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมตั้งเครื่องบูชาทองน้อยภายในพระอุโบสถ/อุโบสถ หรือสถานที่ที่สมพระเกียรติภายในวัด

2.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 15.52 น. หรือตามเวลาที่เหมาะสมทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน โดยวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนประชาชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศล 3.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครบกำหนดสัตตมวาร (7 วัน) ปัญญาสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน)

4.สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อครบสัตตมวาร ปัญญาสมวาร และสตมวาร ให้จัดปฏิบัติธรรมมีกำหนดคราวละ 7 วัน 5.เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลังทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวัน และ 6.เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดระยะเวลา 1 ปีผู้อำนวยการ พศ. และเลขาธิการ มส. พนม ศรศิลป์ วัย 57 ปี

ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และรองผู้อำนวยการ พศ.

ต.ค. 57 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พศ.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีข้อปฏิบัติเช่นกัน

แถลงจาก ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ดังนี้

1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และระบบอื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักพระราชวังโดยเคร่งครัด

2.การถ่ายทอดภาพให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมิให้นำเอาภาพและเสียงไปออกอากาศซ้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

3.ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม

ส่วนที่รัฐบาลขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกสังกัดที่มีออนไลน์ทีวีเผยแพร่ข่าวสารและรายการผ่านเว็บไซต์ หรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านยูทูบ แชนแนล, เฟซบุ๊ก ไลฟ์ และสื่อภาพและเสียงอื่นที่เผยแพร่สดทางสื่อออนไลน์ ให้เกาะสัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เป็นเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทุกรายให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด 2.หากตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการระงับหรือยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในทันที รวมทั้งประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิทเตอร์, ยูทูบ และไลน์ ให้ดำเนินการระงับหรือยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในทันที หากไม่ดำเนินการ ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่ กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3.ให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเพื่อติดตามและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่เหมาะสมแล้วให้ดำเนินการตาม ข้อ 2 โดยทันที

4.สำนักงาน กสทช. จะร่วมติดตามและตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน และจะแจ้งความร้องทุกข์ผู้กระทำผิดโดยตรงกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ต่อไป

เลขาธิการ กสทช. วัย 56 สำเร็จปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

เคยเป็นรองเลขาธิการ สำนักงาน กทช. และรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.

กระทั่ง 5 ม.ค. 2555 เป็นเลขาธิการ กสทช.พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ 2016 นัดชิงชนะเลิศ ระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จะถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

หลังจากรัฐบาลประกาศให้งดจัดงานรื่นเริง 30 วัน เพื่อถวายอาลัย

อีกทั้งสมาคมจะเลื่อนเกมฟุตบอลทุกรายการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

“บิ๊กอ๊อดŽ” วัย 62 อดีตผบ.ตร. ตท.15 และนรต.31 จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา อินเดีย ปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้ช่วยผบ.ตร. และรองผบ.ตร

ต.ค.2557 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งพศ.,กสทช. และสมาคมฟุตบอลฯ กำหนดข้อปฏิบัติชัด

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเสด็จสู่สวรรคาลัย---------------------------------

โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล: ข่าวสด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้