คำชี้แจง ! เอกสารถวายคำแนะนำประกอบการจัดทำประวัติ เพื่อขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระธรรมทูตในต่างประเทศ

Last updated: 5 ต.ค. 2559  | 

คำชี้แจง ! เอกสารถวายคำแนะนำประกอบการจัดทำประวัติ เพื่อขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระธรรมทูตในต่างประเทศ

คำชี้แจง ! เอกสารถวายคำแนะนำประกอบการจัดทำประวัติ เพื่อขอรับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมทูต (พระสังฆาธิการ) ในต่างประเทศ


เรียน พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ทุกรูป

ตามที่กระผม ในฐานะเลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ส่งเอกสารถวายคำแนะนำประกอบการจัดทำประวัติพระธรรมทูต (พระสังฆาธิการ) ในต่างประเทศ เพื่อขอรับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี นั้น

ด้วยมีเจตนา เพื่อให้การจัดทำประวัติฯ เป็นไปสอดคล้องกับคำแนะนำของพระมหาเถระ สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติของบุรพาจารย์ และประกอบกับที่ประชุมคณะอนุกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาสมณศักดิ์ ประจำปี ของฝ่ายมหานิกาย ได้ปรารภถึงข้อกำหนด เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสมณศักดิ์ ในฝ่ายต่างประเทศ

กระผม ได้รับทราบคำชี้แนะ จากพระมหาเถระ ประกอบกับได้อ่านประวัติ, ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในประวัติแต่ละเล่ม จึงเกิดความเป็นห่วงและกังวลใจว่า พระธรรมทูตในต่างประเทศ เมื่อส่งประวัติมาแล้ว จะเสียสิทธิอันจะพึงมีพึงได้ในปีนั้นๆ หรือเกิดการบั่นทอนกำลังใจ ในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ หากจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ จากการจัดทำประวัตินั้น จึงได้ส่งเอกสารถวายคำแนะนำประกอบการจัดทำประวัติพระธรรมทูต เพื่อขอรับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ มา ดังปรากฏแล้วนั้น

ขอยืนยันว่า เอกสารนี้ ยังไม่ได้เป็นข้อกำหนดของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องส่งข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อน เพื่อนำเสนอมหาเถรสมาคม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ แล้วประกาศเป็นหลักเกณฑ์ถาวรต่อไป ดังนั้น เอกสารถวายคำแนะนำฯ จึงเป็นเพียงข้อควรปฏิบัติ อันเกิดจากคำแนะนำของพระมหาเถระ และเป็นความห่วงใย ทั้งสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เท่านั้น

ขอขอบคุณ ในคำแนะนำ และข้อคิดเห็นจากพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทุกท่าน ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม.

เรียนมาด้วยความนับถือ 

(พระราชอุปเสณาภรณ์)
เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร


สำนักงานกำกับดูแลฯ
โทร. ๐๘ ๑๙๑๔ ๐๘๖๕, โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๑๘๖๑
E-mail: Superoobm@gmail.com
 

------------------------------------------

 

โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้