พระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปวางแผนเผยแผ่เชิงรุก

Last updated: 22 ส.ค. 2559  | 

พระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปวางแผนเผยแผ่เชิงรุก

พระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปวางแผนเผยแผ่เชิงรุก


พระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปวางแผนเผยแผ่เชิงรุก ออกปริญญาปฏิบัติการเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฝากขับเคลื่อนศีล 5 ชาวต่างประเทศได้ปฏิบัติ


วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์ โดยวันที่ 20 เป็นพิธีเปิดประชุม มีพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี 


(พระพรหมสิทธิ: ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ)


ในการนี้ได้มีสาสน์จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีใจความสำคัญว่า "ท่านทั้งหลายจงภูมิใจที่ได้เป็นพระธรรมทูต เป็นผู้แทนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเป็นพระธรรมทูตนั้น ไม่ใช่เป็นได้เอง ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆ ท่านทั้งหลายจงภูมิใจ และตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศศาสนธรรมในที่นั้นๆ ต้องดูให้เหมาะสมกับถิ่นนั้นๆ ว่าเขามีความต้องการอย่างไร เราก็ทำให้เหมาะสมแก่ความต้องการนั้นๆ การปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต หน้าที่หลักคือการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับสาธุชนพี่น้องชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักศีลธรรมขั้นพื้นฐาน เช่น การรักษาศีล 5 ซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมได้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ขณะนี้ คณะสงฆ์ และรัฐบาลกำลังรณรงค์ในเรื่องศีล 5 ระยะที่ 3 ซึ่งท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้ว ได้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ ได้เข้าถึงประชาชนยิ่งๆขึ้นไป"พร้อมกันนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ได้น้อมถวายเกียรติบัตรพระธรรมทูตรต้นแบบประจำปี 2559 แก่พระเทพพุทธิมงคล และพระเทพกิตติโมลี ด้วย ในภาคบ่ายเป็นการประชุมสามัญประจำปี และวันที่ 21 ส.ค. เวลา 13.00 น. พระมหาโพธิวงศาจารย์ได้เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่องปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีการออกปฏิญญาเป็นแผนปฏิบัตการ ความว่า ปฏิญญาซูริค การประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดศรีนครินทรวราราม อำเภอเกรซเซ่นบาค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 


สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ สมัชชาสงฆ์ทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในโอเชียเนีย พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 โดยที่ประชุมมีฉันทามติในการที่จะดำเนินการร่วมกันในกิจการดังต่อไปนี้

1.ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส 70 ปีการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลอง 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2.ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสฉลอง 90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2560

3.ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ไทยและพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

4.ร่วมกันจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

5. ร่วมกันจัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติและการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในทวีบยุโรปในปีพุทธศักราช 2560

6.สนับสนุนการจัดประชุมของสหภาพพระธรรมทูตในทวีปยุโรป เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 90 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


-----------------------------------------------


เรียบเรียงใหม่โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

ที่มา: คม ชัด ลึก ออนไลน์. http://www.komchadluek.net/news/amulets/239037

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้