พิธิเปิดประชุมประจำปี เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Last updated: 18 ก.ค. 2559  | 

พิธิเปิดประชุมประจำปี เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธิเปิดประชุมประจำปี เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
...............................................................................

พระเดชพระคุณฯ พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดสงขลา ประธานในพิธีได้นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ขออนุโมทนาพระธรรมทูตอาสา ที่ได้ทำหน้าที่ๆพระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ ขอให้สำนึกและภูมิใจอย่างนี้ว่า ในนวโกวาท บทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ข้อที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ คือ
๑.ศึกษาพระธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้ว
๒.ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาธรรมวินัยมาดีแล้ว
๓.นำสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติมาดีแล้วไปสอนชาวบ้าน

และพระเดชพระคุณฯยังได้ฝาก สำนึกชาวพุทธ ๙ ประการ ให้พระธรรมทูตอาสาได้ช่วยเผยแผ่ ช่วยเทศน์ ช่วยสอน คือ
๑.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของบรรพบุรุษ
๒.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนมีหุ้นส่วนในพระพุทธศาสนา
๓.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสดา
๔.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนมีหน้าที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
๕.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องเฝ้าระวังรักษา มิให้ใครมาทำลาย
๖.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องทำหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๗.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
๘.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องปฏิบัติตนให้พ้นโอฆะสงสาร
๙.ชาวพุทธต้องสำนึกว่า ตนจะต้องเข้าให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
..................................................................................

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (เจรียง โฆสธมฺโม) ในฐานะประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญๆดังนี้
๑.เสนอจัดตั้งสำนักงานกลางเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.เสนอจัดตั้งศูนย์ประสานจังหวัดเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัด คือ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
๓.เสนอแต่งตั้ง รองประธานเครือข่าย คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.เสนอแต่งตั้งประธานเครือข่ายพระธรรมทูตจังหวัด คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัด
๕.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างระเบียบบริหารสำนักงานกลางเครือขายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างแผนระยะยาว ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
๗.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างหลักสูตรพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๘.เสนอจัดงานวันพระธรรมทูตอาสา โดยได้กำหนดเอาวันที่พระธรรมทูตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พระสมุห์ชาตรี ได้โดนระเบิดเสียชีวิตเป็น "วันพระธรรมทูตอาสา"

ในการประชุมเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๒ รูป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้