(คม ชัด ลึก) วัดสระเกศติวเข้ม'พระวิทยากร'สร้างนักเขียนสื่อธรรม

Last updated: 13 ก.ค. 2559  | 

(คม ชัด ลึก) วัดสระเกศติวเข้ม'พระวิทยากร'สร้างนักเขียนสื่อธรรม

วัดสระเกศติวเข้ม'พระวิทยากร'สร้างนักเขียนสื่อธรรม
วัดสระเกศติวเข้ม'พระวิทยากร'สร้างนักเขียนสื่อธรรม'ประจำปี ๒๕๕๙ : พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.วัดสระเกศ รายงาน


             จากความสำเร็จของการอบรมพระวิทยากรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่โครงการวิทยากรกระบวนการพัฒนางานกระบวนธรรม  เพื่อสร้างพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาแบบกลุ่ม  ต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการวิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรมนำยุคดิจิทัล  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุ ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (knowledge) ด้านทัศนคติ (attitude) ด้านทักษะ (skill) และด้านประสบการณ์ (experience)     ในการใช้สื่อเผยแผ่ธรรม จนมาถึง

โครงการพระนักเขียน เพื่อให้เกิดทักษะด้านการเขียนงานทางพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ เช่น บทความ ความเรียง สกู๊ปข่าว  เป็นต้น โดยจัดอบรมโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  และมีเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมว่า ต้องการให้จัดอีก และเพิ่มเวลาอบรม รวมถึงอยากให้เพิ่มทักษะด้านอื่นบ้าง  

 

ฉะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สนง.คุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศจึงได้รวบรวมทักษะทั้งหมดที่เคยอบรมมาจัดโครงการ "วิทยากรกระบวนธรรม" ขึ้น เพื่อเพื่อมุ่งพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาทุกด้าน ทั้งด้านทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา ด้านการพูด บรรยาย เทศน์ ปาฐถาธรรม แสดงธรรม อธิบายธรรมต่อสาธารณะชน ด้านการใช้สื่อ สร้างสื่อ เพื่อการสื่อสารธรรม และด้านการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนความเรียง บทความ บทความกึ่งวิชาการ สารคดี สกู๊ปข่าว เป็นต้น โดยในการอบรมนี้ทางกลุ่มได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ เพื่อมาเข้าอบรมที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ที่่ผ่านมา และได้คัดสรรทั้งพระวิทยากรและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมาร่วมแบ่งปัน

เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย

๑. เนื้อหาหลักสูตรที่ทำการอบรมทักษะด้านการอบรมเชิงจิตวิทยาแบบพระพุทธศาสนา เป็นการทบทวนและขยายต่อการอบรมในแต่ละส่วนที่พระวิทยากรกระบวนธรรม จะได้เรียนรู้หลักการจัดการการฝึกอบรมตามลักษณะการอบรมแบบกลุ่มตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดทั้งวิธีการทำงานในลักษณะกลุ่มและการแก้ปัญหา การขยายและสรุปกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมะ

๒. ทักษะด้านการสื่อสาร ฝึกการพูดและการบรรยายโดยเน้นไปที่การรักษาคำสอนในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นอาศัยการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และการสร้างสื่อ การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อทางธรรมะอย่างสร้างสรรค์

๓. ทักษะด้านการเขียน ฝึกการอ่าน คิด ตีความ และลงมือเขียนงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นที่การเขียนแบบความเรียง เขียนบทความ การเขียนสกู๊ปข่าว

จัดทำโครงการปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ เพื่อมุ่งพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

หลังจากเสร็จโครงการวิทยากรกระบวนธรรมแล้ว พระวิทยากรที่เข้าอบรมทุกรูปจะได้เดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพื่อเรียนรู้การเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอีกวาระหนึ่ง

เมื่อจบโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าเราจะได้พระวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่แทบจะทุกด้าน สมดังที่พระวิจิตรธรรมภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศได้ปรารภไว้ถึงความตั้งใจในการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นว่า "พระวิทยากรรุ่นใหม่ควรมีชำนาญทุกด้านไม่ว่าจะด้านอบรม บรรยาย สื่อ และการเขียน ให้ท่านเหล่านั้นได้มีอาวุธและพร้อมจะทำงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป"

และการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรในด้านการเผยแผ่ขึ้นทั่วทั้งประเทศ ดังที่พระครูศัพทสุนทร (กิจการ โชติปญฺโญ) ที่ปรึกษากลุ่มเพื่อชีวิตดีงามกล่าวว่า "การที่เราทำอะไรเป็นกลุ่มแล้วมันอบอุ่น มีอะไรก็ช่วยตักเตือนกัน ให้เกียรติกัน ส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างกันและกัน ความผูกพันระหว่างครูบาอาจารย์ พี่น้องผองเพื่อน ทำให้เราเดินไปได้ไกล ที่สำคัญพอเราทำงานร่วมกันจะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเล็กลง ทำให้ไม่หลงตัวเองอีกด้วย" เพราะการทำงานเป็นกลุ่มได้นั้น ต้องไม่มีใครสำคัญมากน้อยกว่ากัน ทุกคนสำคัญเท่ากันหมด จึงจะสามารถทำงานทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จ และพัฒนาตนไปพร้อมๆ กับช่วยคนอื่นพัฒนาไปด้วยกัน

 

อ่านต่อที่... http://www.komchadluek.net/news/amulets/233466

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้