โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

Last updated: 13 ก.ค. 2559  | 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

"...สิ่งใดเป็นประโยชน์ เธอจงเรียนรู้เถิด
เพื่อการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์..."

"...การอนุเคราะห์ด้วยเมตตา
คือ หน้าที่ของสมณพราหมณ์อย่างหนึ่ง..."

‪#‎กิจกรรมน้อมธรรมนำความดีสู่ชีวิต‬ (ลงฐาน)
ฐานที่ ๑ ความฝันที่ฉันใฝ่
ฐานที่ ๒ นิทานธรรม
ฐานที่ ๓ ศีลห้ารักษาโลก
ฐานที่ ๔ ถาม-ตอบภาวนารักษาใจ

พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้มาเป็นพระวิทยากรแบ่งปันธรรมะ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎคาม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

นำทีมนำธรรมโดย
1. พระทรัพย์ชู มหาวีโร
2. พระมหาสมควร ถิรสีโล
3. พระมหาวุฒิพงษ์ เตชธโร
4. พระสุพัฒน์ อนาลโย
5. พระไพรัช เขมจารี
6. พระสิทธิชนม์ สิทฺธิปญฺญาธิวํโส
7. พระศุภชัย สีลสํวโร
8. พระสุระพร ญาณสํวโร
9. พระประพันธ์ ปภสฺสโร
10. พระสุริยา ธนปญฺโญ
11. พระฉัตรชัย วรวฒฺฑโณ
12. สามเณรสุวัฒน์ เหลาพรม
13. นายชาตรี ชาวสวน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้