หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต‬ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

Last updated: 11 ก.ค. 2559  | 

หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต‬ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

10 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมอบรม "สุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม" โดย พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี , พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

- ภาคเช้า : พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป บรรยาย เรื่อง พุทธวิธีการสอน ก่อนจะพาทำกิจกรรม "หนึ่งธรรมในกำมือ" ด้วยการให้แต่ละรูปค้นหาสิ่งรอบตัวมาเพื่อสอนธรรม
โดย ข้อคิดที่สะท้อนผ่านผู้อบรม : ได้มีประสบการณ์ในการสอนธรรมจริง , ได้ฟังข้อคิดทึ่เป็นประโยชน์จากทุกคน เพราะการฟังผู้อื่นเท่ากับได้ตรวจสอบตนเอง
...
พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธีสรุปกระบวนการ "หนึ่งธรรมในกำมือ" ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์, การเขียนและการรับฟังกัน ว่า
1. ธรรมะที่เราหยิบมาคุยส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆ ที่สอนธรรมะได้โดยตรง
2. ธรรมะอีกอันที่เรายกมาเกิดจากการตีความสิ่งรอบตัวที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการแยกแยะด้วยปัญญามากขึ้น
3. สิ่งสำคัญที่เราไม่ได้ยกมาคือ "ตัวเรา" ในฐานะผู้สอนธรรมะจากภายในด้วยการทำตัวเองให้เป็นแหล่งสอนธรรมะ
...
- ภาคบ่าย : พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป นำทำกิจกรรม "หนึ่งเป้าหมายหลายวิถี" โดยให้แต่ละรูปเขียนว่าอุปสรรคของตนเอง และเขียนวิธีการแก้ไขอย่างน้อย 7 วิธี และเลือกข้อที่ทำได้เลย ทำได้ไว ทำได้แน่นอน ก่อนจะเขียนเล่าเป็นเรื่อง และเขียนคำแนะนำของกัลยาณมิตรไว้
ข้อคิดที่สะท้อนผ่านผู้เข้าอบรม : 1. ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น 2. เรียนรู้และฟังคนอื่น ช่วยเหลือกัน
พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธีสรุปเป็นกระบวนการ "เขียน คิด และฟัง" คือ
1. ฝึกหัดให้เกิดการคุยกับตนเอง เพราะพระพุทธองค์ก่อนจะทรงตรัสรู้ได้ดำริในใจตลอดถึงเป้าหมายและวิธีการที่พระองค์ปฎิบัติ สุดท้ายนำไปสู่หลักอิทธิบาท 4
2. ได้เพิ่มเติมข้อคิดจากกัลยาณมิตร เพราะการคุยกันถึงอุปสรรคของตนและได้แง่คิด เท่ากับสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายคนพูดก็สบายใจ ฝ่ายคนให้กำลังใจก็เกิดความเชื่อมั่น
3. ได้วิธีการเขียนเรียงเรียงความคิดทีละประเด็น
...
- ภาคคำ่ : พระมหาประสิทธ์ ญาณปฺปทีโป ฝึกการเขียนแบบสรุป เริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่องการปรับตัวไปสักพักหนึ่ง พอเล่าเสร็จก็ถามผู้เข้าอบรมว่าได้ข้อสรุปอะไรบ้าง ฝึกการจดประเด็น, สรุปประเด็น, สรุปความ ต้องจดรายละเอียดให้มากที่สุด
- ให้ผู้เข้าอบรมเล่านิทาน และทุกคนฟัง, บันทึกเป็นประเด็นไม่เกิน 7 ประเด็น , เรื่องนี้สอนให้รู้อะไร
-เราฟังอะไรมาควรแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
-สรุปเชิงพรรณนาเรื่องที่ได้ฟังมาไม่เกิน 5 บรรทัด
...
พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี สรุปเนื้อหากิจกรรมว่า
1.การสรุปต้องมีทักษะในการฟังก่อน และถ้าจะต่อยอดต้องมีข้อมูล โดยเฉพาะมีหลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อเปรียบเทียบ และสร้างสมมติฐานเมื่อเราศึกษามากขึ้น
2. ทุกรูปต้องเตรียมตัวให้พร้อม เป็นคนหูไวตาไว และตั้งใจอย่างจริงจัง จึงต้องเตรียมเครื่องมือไปเก็บความรู้ทุกอย่างในอินเดียกลับมา และนำเสนอให้ชัดที่สุด
...
‪#‎หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต‬ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ‪#‎วิชา‬ สุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม โดย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้