พระวิทยากรกระบวนธรรม กราบสักการะ หลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา ประเทศอินเดีย

Last updated: 8 ก.ค. 2559  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม กราบสักการะ หลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา ประเทศอินเดีย

พระวิทยากรกระบวนธรรม กราบสักการะ หลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา ประเทศอินเดีย
โดยพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้หมอบหมายให้
๑.พระครูนิโครธบุญญากร (ดร.พระมหาปรีชา) เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม เนปาล
๒.พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตะวันมหาวิหาร
ได้นำพาคณะวิทยากร ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธรุปสำคัญของนาลันทาที่รอดพ้นจากการทำลายล้างในยุคสมัยล่าอาณานิคมประวัติความเป็นมาของ “หลวงพ่อองค์ดำ” จากบันทึกของ “ปิลาซิง” ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์ดำนี้สร้างเมื่อสมัย “พระเจ้าเทวาปาล” ระหว่าง พ.ศ.๑๓๕๓-๑๓๙๓ ถ้าหากท่านผู้ใดทราบประวัติความเป็นมามากกว่านี้จะรู้สึกศรัทธาและประหลาดใจเป็นแน่ เพราะเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้น ที่เหลือจากการทำลายของคนศาสนาอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
หากมองจากภาพทั่วๆ ไปแล้ว “พระพุทธรูปองค์ดำ” นี้ มีขนาดใหญ่และประดิษฐานตั้งไว้บนฐานที่มั่นคง ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้าย แต่ตามคำบอกเล่าทราบว่าในภายหลังรัฐบาลอินเดียพยายามที่จะย้ายท่านไปเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนาลันทา ซึ่งเก็บรวบรวมหลักฐานพระพุทธรูปต่างๆ ที่ค้นพบในบริเวณนาลันทาและราชคฤห์ ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายมักเกิดเหตุอาเพศที่ไม่คาดฝันเสมอ เช่น ฝนตกอย่างหนัก เกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรง เป็นต้น เป็นเหตุให้การโยกย้ายองค์พระไม่สำเร็จ


ขณะเดียวกันชาวบ้านได้มาดูแลรักษาหลวงพ่อดำไว้ หากเกิดการเจ็บป่วยก็จะนำน้ำมันมาลูบองค์พระแล้วอธิษฐานขอให้หลวงพ่อรักษาโรคต่างๆ นับเป็นมหัศจรรย์ว่าโรคต่างๆ ได้ถูกรักษาด้วย “พลังความศักดิ์สิทธิ์” ขององค์พระ แม้แต่ปัจจุบันชาวพุทธผู้แสวงบุญชาวไทยต่างได้เดินทางไปสักการะและอธิษฐานขอพรจากท่านรักษาโรคต่างๆ หายได้อย่างน่าประหลาดใจ นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนัก


พุทธศาสนิกชนทุกท่าน หากมีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญยังประเทศอินเดีย อย่าลืมไปสักการะ “หลวงพ่อดำ” ได้ที่นาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
คำสวดบูชาสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ...ว่า (นะโม ๓ จบ)

คำบูชาหลวงพ่อดำ...อิติปิโส ภะคะวา กาฬะวัณณะพุทธะปฏิมัง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมาสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ขอพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พุทธบารมี สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงวรรณะองค์ดำ ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว จงมีอานุภาพ พลานุภาพ บุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ จงบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัว ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงชนะตลอด ปลอดภัยตลอด เจริญรุ่งเรืองตลอด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต มีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง
ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้ง เห็นจริง ในอริยสัจ ๔ ประการ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอย่างไร ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าจงรู้ธรรมอย่างนั้น ด้วยเดชแห่งบุญนี้เทอญ
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา และวัดสระเกศ กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้