พระวิทยากรกระบวนธรรม ขึ้นภูเขาคิชฌกูฎ ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Last updated: 7 ก.ค. 2559  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม ขึ้นภูเขาคิชฌกูฎ ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

พระวิทยากรกระบวนธรรม ขึ้นภูเขาคิชฌกูฎ ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
โดยพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้หมอบหมายให้
๑.พระครูนิโครธบุญญากร (ดร.พระมหาปรีชา) เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม เนปาล
๒.พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตะวันมหาวิหาร
นำพาคณะพระวิทยากรกร ศึกษาประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญทางพระพุททธศาสนา คือพระคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า,ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์, และ ถ้ำพระโมคคัลลานะ

คำสั่งสอนควรน้อมรับ คำสั่งเสียควรสำนึก
หลังจากพระพุทธองค์ทรงทิ้งร่างวางขันธ์ ณ เมืองกุสินาของเจ้ามัลละกษัตริย์แล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดพุทธกิจของพระบิดร ที่ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ตลอดระยะเวลารวม ๔๕ ปี
คำสั่งสอน คือ ธรรมวินัยที่ทรงวางไว้ เสมือนหนึ่งลมหายใจของพระพุทธสาสนา
ส่วนคำสั่งเสีย เป็นคำสอนสุดท้าย ที่ทรงเตือนไม่ให้ “ประมาท”
ความประมาทมีโทษร้ายแรงถึงความตาย ดังนั้น คำสั่งสอนควรน้อมรับ คำสั่งเสียควรสำนึก
เพราะรูรั่วนิดเดียวอาจทำให้เรือใหญ่จมได้
................................
โอวาท : พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้